Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności, Szymon Sterkowski prowadzący działalność gospodarczą jako Kompania Handlowa im. Piotra Piano Sp. z o.o. , ul. Margerytki 12, 04-906 Warszawa wpisana do CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki, NIP: 9522155309, REGON: 366219315, („sterkowski.pl”), stosuje odpowiednie rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji o Tobie, jak je gromadzimy i przechowujemy. Zapewniamy, że otrzymasz odpowiednie informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacje, o których jesteśmy zobowiązani poinformować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z rozporządzeniem UE nr 2016/679 w sprawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("RODO"). 

Korzystając z serwisu internetowego pod adresem sterkowski.com; sterkowski.pl; („Serwis”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Zapewniamy, że gromadząc Twoje dane osobowe, które przekazujesz w trakcie korzystania z Serwisu, z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony prywatności, gwarantujujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane, będą właściwie chronione przed przejęciem ich przez osoby trzecie.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szymon Sterkowski prowadzący działalność gospodarczą jako Kompania Handlowa im. Piotra Piano Sp. z o.o. , ul. Margerytki 12, 04-906 Warszawa wpisana do CEIDG prowadzonym przez Ministra Gospodarki, NIP: 9522155309, REGON: 366219315

W celu zapewnienia efektywnego działania naszych usług oraz prowadzenia działalności naszego Serwisu będziemy musieli ujawnić i przekazać Twoje dane osobowe innym Partnerom Kompani Handlowej im. Piotra Piano Sp. z o.o. oraz stronom trzecim np. dostawcy IT, dostawcy usług logistycznych, usług finansowych ect..

Zapewniamy, że nie będziemy wynajmować ani sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim, aby mogły wykorzystywać je do celów komercyjnych lub celów marketingowych, chyba że otrzymamy od Ciebie na to zgodę.

Obligujemy każdy z podmiotów, który z nami współpracuje i przetwarza dane osobowe, do podpisania z nami odpowiedniej umowy zapewniającej wystarczające gwarancje do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych. 

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłkowy, telefon kontaktowy oraz NIP.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do rejestracji konta w Serwisie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Wypełniając formularz, możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera (informacji handlowych drogą elektroniczną) na podany przez Ciebie adres e-mail. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.

Dla zachowania wysokiej jakości usług prowadzimy segmentację bazy naszych Klientów, którzy wyrazili na to zgodę podczas zakupu  produktów w Serwisie. Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta. 

Serwis korzysta z plików cookies w celu zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane do świadczenia usług na najwyższym poziomie,  optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika oraz dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym do kontaktu z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, ustalenia Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych.

Dane osobowe, które nam zostały powierzone, będą przetrzymywane w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których są one gromadzone i legalnie przetwarzane. Będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe dla świadczenia Ci usługi. Będziemy je przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów lub tak długo, jak stanowi prawo. Po zakończeniu procedur usuniemy Twoje dane osobowe lub je anonimizujemy, aby nie było możliwości identyfikacji Ciebie.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa Unii Europejskiej – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., czyli Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązującym w Polsce od 25 maja 2018 roku.

Przysługuje Ci prawo do:

 1. Dostępu do treści Twoich danych.
 2. Możliwości ich poprawiania.
 3. Przenoszenia danych.
 4. Cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym czasie.
 5. Prawa do bycia zapomnianym, co oznacza, że na Twój wniosek z naszych rejestrów firmowych zostaną usunięte wszystkie Twoje dane osobowe.
 6. Prawa do ograniczenia przetwarzania.
 7. Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego w każdym czasie.

W przypadku chęci dokonania zakupu na naszym Serwisie przez osoby poniżej 16 roku życia, zgodnie Art. 8.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. wymagana jest zgoda prawnych opiekunów dziecka.  W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci edycji Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: sklep@sterkowski.pl lub telefonicznie: +48 512 547 018

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki.

W przypadku zaobserwowania ataku lub wycieku Twoich danych osobowych masz możliwość zgłosić naruszenie przetwarzania danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszego Serwisu bądź do odpowiedniego organu do tego wyznaczonego:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Polska

www.giodo.gov.pl   lub pod adresem www.:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/nieprawidlowosci-w-procesie-przetwarzania-danych-osobowych

Treść kierowanych zgłoszeń powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 1. Osoby (imienia i nazwiska), od której pochodziła.
 2. Adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby.
 3. Przedmiotu sprawy, której dotyczy korespondencja.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie

Serwis jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszego Serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że serwis zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej, pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Serwisu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Serwis może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie ze Serwisu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania ze Serwisu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” naszego Serwisu.

Polityka cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe. Dzięki temu możemy pracować nad lepszym dopasowaniem naszej oferty i sposóbów jej przedstawiania tak, aby doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności Serwisu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług:

 1. Dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.
 3. Prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania.
 4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. Sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Stałe - są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel, w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. Wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana.
 2. Pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu.
 3. Pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć się nimi do zapamiętywania zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach.
 4. Pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika.
 5. Pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies, wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne, zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach nnaszego Serwisu.

Linki do innych stron internetowych i serwisy zewnętrzne

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych oraz firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie.

W przypadku linków do innych stron internetowych umieszczonych w Serwisie zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych. Zanim zaczniesz korzystać ze stron internetowych podmiotów trzecich, prosimy o zapoznanie się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.