Produkty z kategorii "Maseczki" nie podlegają zwrotowi z powodów higienicznych.

ZWROT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie na adres:

Kompania Handlowa im. Piotra Piano Sp. z o.o.
Margerytki 12
04-906 Warszawa

Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru. Przesyłka jest realizowana na koszt klienta.

2. Dołącz do przesyłki formularz zwrotu, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy (koszt zakupu nakrycia głowy oraz koszt najtańszej dostępnej wysyłki w sklepie - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Rozdz. 4, Art. 33).
3. W ciągu 14 dni od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony).
4. Po sprawdzeniu towaru na załączony numer konta zostanie dokonany zwrot pieniędzy. 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub ślady użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu.

Pamiętaj:

1. Nie zapomnij dołączyć oryginału lub kopii dowodu zakupu (paragon opcjonalnie numer paragonu, kopia paragonu lub faktura VAT).
2. Zwrotu wpłaty dokonujemy tylko przelewem bankowym w ciągu 14 dni od daty otrzymania Państwa zwrotu.


Do pobrania:
Formularz zwrotu